YEMİN veya KASEM,And içmek:

2007-04-23 15:11:00
YEMİN veya KASEM,And içmek:
İnsanlar,görüşünü,davasını,veya bir olayı kanıtlıyabilmek için,yemin eder.
Yemin iki kısma ayrılır.
  1. Meşru.
  2. Gayri meşru.
  • Meşru olan:

Sadece,(V)(B)(T) harflerini içeren,sadece Allah adına,Vallahi,Billahi,Tallahi,Tarzında yapılır,Başka şey üzerine,Hatta Kur'an,a el basarak ,yemin edemez,Kabeye yemin etmek,haramdır,Başka mahlukata yemin etmek,haram ve şirktir.Müslümanın başka yemin şekli yoktur.Karşıdaki kişi ,yemine inamıyorsa,kanaat getirmiyorsa,kişiyi yalancı biliyorsa,zaten yemin etmeninde bir manası yoktur.Kişi mecbur kalmadıkça yemin etmemelidir.

  • Gayri meşru olan yemineler ise,Hıristiyanım diyenelerde vardır,onlardan,içimize sızmış,yeminler geçerli değildir.

Hıristiyanlar şöyle yemin ederler.Babamın başı üzerinne,karımın üzerine,kardeşimin mezarı üzerine.namus ve şerefim üzerine,veya silah üzerine,yapılan yeminler,islama göre,haramdır,şirktir,küfürdür,geçerliliği yoktur.Yemin edeni,Sahibini,Dinden imandan çıkarır.İslamla alakası olmadığı gibi,inandırıcıda olmaz.Mahlukata yemin,haram ve yasaktır.Ancak,Demokratik sistemlerde,Hıristiyan ve yahudilerde,geçerlidir.

mehmet selim polat

0
0
0
Yorum Yaz