ŞİA GERÇEĞİ

2010-10-05 06:26:00

ŞİA GERÇEĞİ: KUR’AN-I KERİM BOZULMUŞTUR!

Posted by bbcislam Haziran 20, 2009

İRAN ANALİZ ÖZEL / İslam dini tarafından batıl ve bidat fırka olarak adlandırılan Şii mezhebine dair ilmi ve eserlerin orijinal nüshalarına yer vererek aktardığımız Kur’an-ı Kerim’in bozulmuş, tahrif edilmiş ve değiştirilmiş olduğu yönündeki Şii alimlerin kitaplarıyla ilgili bilgileri paylaşmaya devam ediyoruz. Kur’an’ın bozulduğu iddiasıyla ilgili yüzlerce Şii eserden bir yenisi daha..

Eserin adı Mir’at’ul Ukûl fi Şerhi Ahbar el Resul, yazar Allame Şeyhul İslam el Mevla Muhammed Bakır el Meclisi. Bu eserde tıpkı Humeyni ve diğer yüzlerce Şii alimin eserinde olduğu gibi Meclisi de Kur’an’ın tahrif edildiği yönünde iftiralarda bulunmaktayız.

ESER ADI: Mir’at’ul Ukûl fi Şerhi Ahbar el Resul
MÜELLİF: Allame Şeyhul İslam el Mevla Muhammed Bakır el Meclisi
YAYINEVİ: Darul Kutub el İslamiyye

Sayfanın başında Şii alim Ali bin Hakim, Hişam bin Salim ve onun da İbni Abdullah’a dayandırdığı hadiste Hz. Peygamberin (sav) şöyle dediğini iddia etmektedir: “Muhakkak ki Kur’an Cebrail vasıtasıyla Muhammed (as)’a 17.000 ayet olarak getirilmiştir.” Sonrasında Şii alim bu sözde hadisin şerhinde aşağıdaki iftiraları dile getirmektedir:
Kitabın 12. bölümü sayfa 125′te sözde 28. hadiste Şii alim el Meclisi güvenilir olarak iddiada bulunarak Şeyh Hişam bin Salim’den rivayetle (Harun bin Müslim) Kur’an’ın eksik ve değiştirilmiş olduğu yönündeki birçok doğru ve güvenilir haberin bulunduğunu; ve benim nezdimde bu babda bulunan haberlerin mütevatir olduğu…” iftirasını aktarmaktadır.

http://bbcislam.wordpress.com/2009/06/20/sia-gercegi-kur%E2%80%99an-i-kerim-bozulmustur/

0
0
0
Yorum Yaz