Örtünmekle İlgili Şiirler

2009-08-09 14:29:00

ReçeteEy yüksek sosyeteye mensup modacı hanım,Eğlence zümresinin başının tacı hanım,Bu metod ki, sizlerin müsbet ilâcı hanım:Dışının görünüşü içinin aynasıdır;Açıl kızım utanma, bu devrin modasıdır.Yerindedir tahsilin, güzelliğin şahane.Varsa Türk’ten tâlibin, bul çeşitli bahane.Bir ecnebî hovarda yakalarsan daha ne? …Dışının görünüşü içinin aynasıdır;Açıl kızım utanma, bu devrin modasıdır.Flörtünün sayısı; en az on beş olmalı…Kimisi hâlis züppe, kimisi keş olmalı…Altın kolyen, kürk manton, taksin beleş olmalı.Dışının görünüşü içinin aynasıdır;Açıl kızım utanma, bu devrin modasıdır.İç votkayı, şarabı; sokaklarda nâra at.Medeniyet sizlerle yükselmektedir kat kat(!)Çeşni ruha gıdadır, her gün bir yatakta yat…Dışının görünüşü içinin aynasıdır;Açıl kızım utanma, bu devrin modasıdır.Hiç durma twist öğren, her gün bir baloya git;Tırnağını, yüzünü, dudağını boya git.Sun’î peyke vâris ol, conilerle aya git.Dışının görünüşü içinin aynasıdır;Açıl kızım utanma, bu devrin modasıdır.Bazen düz pantalon giy, traş ettir enseni.Bin dolaş bisiklete, göster şöyle sen seni.Kabahat ailende.. anlıyorum ben seni.Dışının görünüşü içinin aynasıdır;Açıl kızım utanma, bu devrin modasıdır.Artist ol, filim çevir; ismine yıldız derler…Bin kez kürtaj yaptırsan gene sana kız derler!Çıplak resim çektirsen, ne şahane poz derler.Dışının görünüşü içinin aynasıdır;Açıl kızım utanma, bu devrin modasıdır.Mayoyla endam göster, git jürinin önünde..Mahremini teşhir et her birinin önünde..Seçi... Devamı

Sigara Yasak,Ne Yapalım?,Sağlığa Zararlıymış

2009-08-06 11:04:00

Sigara Sağlığa Zararlıymış,Binde Bir Kişi Kanser Olurmuş.Onun Için Yasaklandı.Sağlık Bakanı Diyorki Dört Bir Etrafı Açık Olan Bir Alanda Kişi Sigara Içebilir.Mehmette Dışarı Çıktı Sigara Yaktı.-Güvenlikçi: Amca Yasak Dedi.-Sigara Içen: Kardeşim Dışarıdayım.-Güvenlikçi: Amca 15 Metreden Az Hastaneye Yaklaşmıyacaksın,Oda Yasak.-Amca: Kim Yasakladı? Bunu,-Güvenlikçi: Elimde Yasak Talimatı Var Dedi.-Sigara Içen: Ee Güzelde O Talimatı Getir Bakalım Müdürmü Yazdı,Meclistenmi Çoıktı? Bakalım.Ondan Sonrada Bir Metre Getir,Benim Ile Hasatane Arasını Ölçelim.15 Metreden Az Ise Sigarayı Atarım.-Güvenlikçi: Git Amca Git Dedi.-Adam:Nereye Gideyim Dokturlar Odasınamı?.Oradada Sigara Içiliyor.Doktura Yasak Yokmu?.Bir Söz Var;’’Doktur’un Dediğini Yap,Gittiği Yoldan Gitme’’ Diye.Amca Hastaneden Çıktı Arabaya Bindi Evine Gidecek.Şöfür Sigara Içiyor.Bu Şöfür Niye Sigara Içiyor Diye Söylendi,Başta Şöfür Ve Bazı Kişiler .Şöfür Içebilir Dediler.-Amca Dediki: Iyi Güzelde Şöfürün Dumanı Kanser Yapmıyorda.Benim Dumanımmı Sizi Zehirliyor.Halbuki Ben Sigaradan Kanser Olup Öleni Görmedim.Demekki Çok Az,Ama Hiç Sigara Içmeyip Kanser Olanıda Biliyrum.-Vatandaştan Biri Dediki Ya Amca Neden Sigara Yasağına Kızıyorsun?.-Amca;Hükümet Vatandaşın Sıhhatini Düşünerekten Sigarayı Yasaklamadı.Bütçeye Para Lazımmış,Bunun Için Yasakladı.Sigara Içene Ve İçirene Ceza Kesilecek.Sigaraya On Katı Zam Yapılacak,Bütçeye Para Aktarılacak.Tıpkı Bir Zamanlar Tırafik Polislerinin Bütçeye Para Kazandırdıkları Gibi.Yoksa Sigara Içme Taraftarı Değilim.Monoksit Gaz:Arabalar Arkadan Monoksit Gaz Çıkartır,Kanserojen Üretirler,Halk Bun... Devamı

Güzel Sözler

2009-07-30 11:37:00

Bediüzzaman Said Nursiden Güzel Sözler:Tevhid Tevhid, en ehemmiyetli ve en halavetli ve en yüksel bir vazife-i kudsiye ve bir fariza-i fıtriye ve bir ibadet-i imaniyedir. İnsan bir yolcudur. Sen burada misafirsin. Ve buradan da diğer bir yere gideceksin. Misafir olan kimse, beraberce getiremediği birşeye kalbini bağlamaz. Bu menzilden ayrıldığın gibi, bu şehirden de çıkacaksın. Ve keza, bu fani dünyadan da çıkacaksın. Öyle ise aziz olarak çıkmaya çalış. İnsan ve vazifesi Kendini başıboş zannetme. Zira şu misafirhane-i dünyada nazar-ı hikmetle baksan; hiçbir şeyi gayesiz, nizamsız göremezsin. Nasıl sen nizamsız, gayesiz olabilirsin. İnsan ebed için yaratılmıştır. Onun hakiki lezzetleri, ancak marifetullah, muhabbetullah, ilim gibi umur-u edebiyedir. Dünya hayatı Hayatın lezzetini, zevkini isterseniz hayatınızı imanla hayatlandırınız ve feraizle ziynetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Gençlik Sizdeki gençlik katiyen gidecek. Eğer siz daire-i meşruada kalmazsanız, o gençlik zayi olup başınıza hem dünyada, hem kabirde, hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Eğer terbiye-i İslamiye ile o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve taatte sarf etseniz, o gençlik manen baki kalacak ve edebi bir gençlik kazanmasına vesile olacak. Dünyada gençliğe muhabbet, yani ibadette gençlik kuvvetini sarf etmenin neticesi: dar-ı saadette edebi bir gençliktir. Yalnızca Allah'a dayanıp güvenmek Ey insan! Eğer yalnız Ona abd olsan, bütün mahlukat üstünde bir mevki kazanırsın. Eğer ubudiyetten istinkaf etsen, aciz mahlukata zelil bir abd olursun. Her kim kendisini Allah'a malederse, bütün eşya onun lehinde olur. Ve kim Allah'a mal olmasa, bütün eşya onun aleyhinde olur. Allah'a mal olmak is... Devamı

Uyduruk Tevrat

2009-07-25 13:35:00

Siyonizm: İsrail Siyonizm adını,Lübnan ve Lübnan karşısındaki ‘’Sahyon-Siyon’’Dağın’dan Alıyor..             Uydurma Tevrat: “Evet, bütün krallar Yahudi’ye secde kılsınlar. Bütün milletler ona kulluk etsinler.” (Tesniye: 72/2)  “Mısırlıları Mısırlılar aleyhine teşvik edeceğim. Herkes kardeşiyle, komşusuyla, şehir diğer şehir ile, memleket diğer memleketle muharebe edecektir.” (İşaya: 19/2)“Size Rabb’ın kahinleri denecek, size Allah’ınızın hizmetçileri diyecekler. Milletlerin servetlerini yiyeceksiniz ve onların servetine malik olacaksınız.” (İşaya:61/5-6)  Yahova İsrail’e vazife veriyor:”Sen benim harb topuzum ve harb aletimsin. Seninle, milletler kıracağım ve seninle hükümetler harap edeceğim.” (Yeremya: 51/19, 23)“Yalnız Yahudi olanlara insan gözü ile bakılır. Yahudilerden gayrısı sadece bir hayvan ve hatta birer domuzdur.” (Telmut)“Bir şey çalmayınız. Hırsızlık etmeyiniz hakkındaki emir sadece Yahudilere karşıdır.Diğer milletlerin mal ve canları helaldır.’’ (Telmut)“Yahudi olmayan bir kadınla gayr-i meşru münasebetYahudi için günah değildir.” (Telmut)“İsrail’in kızı olmayan her kadın hayvandır.” (Telmut)‘’Siz Rabbin oğullarısınız.Cenaze için vücudunuzda yara açmayıp kaşlarınızın arasını almayınız.Zira sen Rabb’a mukaddes bir kavimsin.Ve Rabb yeryüzünde bulunan kavimlerin cümlesinden üstün kendine has kavim olmak üzere seni seçti.’’ (Tesniye:41/1).                                                              mehmet selim... Devamı

Dinî Konular

2009-07-18 12:56:00

ÖLÜ İKEN CANLANAN KUŞLARIN KISSASI İSLÂM TOPLUMUNDA İNFAKIN ÖNEMİ GÖSTERİŞ ve BAŞAKAKMA İNFAKTAKİ ÖLÇÜ FAİZ DÜZENİ BORÇ ve SADAKA BORÇLAR YAZILMALIDIR MÜMİNLERİN İMANI İSLAM'IN RABB ANLAYIŞI YARATILIŞ VE HAYAT İNAD VE KİBİR ZALİMLER KURTULUŞA EREMEZLER ALLAH DOSTLARI MÜŞRİKLER EZİYETLERLE DOLU YOL İNKARCILAR VE KÖTÜ AKİBETLERİ CAHİLİYYET DÖNEMİNDE NİKÂH ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLENLER KUR'AN EĞİTİMİ İLÂHÎ KANUN UHUD SAVAŞININ DEVAMI DEVLET METODU İNSANLIK VE DİNLER TARİHİ TEVHİD GERÇEĞİ DÖNÜŞ ALLAH'ADIR HİDAYET VE SAPIKLIK ALLAH'IN DEĞİŞMEZ KANUNU GÜVEN VE UYARI İNSANLIK AYNIDIR BOZGUNCULAR ŞUAYB PEYGAMBER VE KAVMİ NUH PEYGAMBER VE KAVMİ İFTİRACILARIN TEŞHİR EDİLİŞİ GÜÇSÜZLERİN MEYDAN OKUYUŞU MÜŞRİKLERİN ŞAŞKINLIĞI ALLAH'IN EŞSİZ KUDRETİ TARİHİ GERÇEKLER GAYBIN ANAHTARI ALLAH KATINDADIR KEDERLİ BABANIN YAKARIŞI İSLAM TOPLUMUNUN ORGANİK OLUŞUMU TUFANIN İÇERİĞİLUT'UN SOYDAŞLARI ALLAH'IN DEĞİŞMEZ YASASI ZORLUKLAR VE SAVAŞTAN KAÇANLAR DOĞRULARLA BERABER OLUN VE MÜCADELE EDİN ENSAR,MUHACİR VE ÜÇ KİŞİNİN TEVBELERİ RAHATLIĞI TERCİH EDENLER ALLAH KALPLERDE OLANI BİLİR YEMİNLERİNİ BOZANLARLA VE MÜŞRİKLERLE SAVAŞIN HİDAYET ALLAH'DANDIR MÜŞRİKLERİN KIYAMETTE AŞAĞILANMASI ALLAH'IN MUTLAK İRADESİ DIŞ ALEMDEN UYARICI MESAJLAR MAL-MÜLKLE İMTİHAN PEYGAMBERE ZAFER VAADİ DAVETİN TEMEL İLKESİ ADALETİN DAYANDIĞI TEMEL NOKTA ALLAH TARAFINDAN MÜŞRİKLERE TEHDİT MÜŞRİKLERİN HZ. PEYGAMBERDEN İSTEKLERİ MÜŞRİKLERE MEYDAN OKUMA BALIK SAHİBİ YUNUS KAFİRLERİN KUR'AN'A DAYANAMAYIŞI UYARI VE HATIRLATMA ALLAH'IN MESAJINA UYUN UZUN BİR YOLCULUK İNSANLIĞIN DOĞUŞU LÛT PEYGAMBER VE KAVMİ TARİH SÜRECİNDE DEĞİŞMEYEN GERÇEK SEMUD KAVMİ HZ. HUD'UN KISSASINDAN ÇIKARIMLAR HZ. NUH'UN KAVMİ İLAHİ TERAZİDE MÜSLÜMANIN DEĞERİ YASAK AĞAÇ İBLİS HZ. AD... Devamı

Kahrolası İnsan,Nankördür

2009-07-13 09:34:00

SİTELERİM ve Kimliğim80-Abese Suresi1-Surat astı ve döndü. عَبَسَ وَتَوَلَّى2- Yanına âma geldi diye. أَن جَاءهُ الْأَعْمَى3- Ne bileceksin sen belki o arınacak?. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى4- Yahut öğüt alacak da bu öğüt, kendisine fayda verecek. أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى5- Kendisini yeterli görüp tenezzül etmeyene gelince. أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى6- Sen onunla ilgileniyorsun! فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى7- Onun arınmamasından sana ne? وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى8- Fakat koşarak sana gelene; وَأَمَّا مَن جَاءكَ يَسْعَى9- Allah'tan sakınarak gelmişken. وَهُوَ يَخْشَى10- Sen onunla ilgilenmiyorsun! فَأَنتَ عَنْهُ... Devamı

Şiirler ve Sapıklar

2009-06-12 10:54:00

Baş Örtüsü Namusumdur:Baş örtüsü namusumdur açılmaz. Bunu namussuz yobazlar anlamaz. Vatansız olunur,namussuz olunmaz. Türbansız vatan kutsal sayılmaz. Okumam okulda,al sizin olsun. Sokaklar sizin,Ev bizim olsun. Cehennem size,cennet bizim olsun. Okumam kardeşim,Canım sağolsun. Okusamda tahsil bir şeye yaramaz. Kızcağız aç, yasak var işe giremez. Örtünmeye,Karşı çıktı fahişe,yobaz. İki ay fark var Lisedeki kız örtemez. Benim param ile okul yaptılar. Öğretmen oldu şeytana taptılar. Vergi vermedim,döverek aldılar. Şimdi Zıkkım olsun,afiyetle yediler. Askerlik kutsalmış,benim neyime. Vatanımda tutsağım,kendi evime. Tüküreyim zalimlerin kara yüzüne. Dinemit koydular devletin temeline.        mehmet selim polat Çeşme''Bu nasıl çeşmedir? , içilecek tası yok. Yıkma kalbimi,Yapacak ustası yok. Ben müslümanım diyen,çoktur çok' Neye yarar ki,kalbinde imanı yok. Kafire buğz eder,müslümanı severim. Sıkıştımmı,Hz.Muhammede giderim. O Nebi'den,İlham alır Allah'a sığınırım. O,İmdadıma koşar,derin nefes alırım. İnsanlara yoktur kinim,kindar değilim. Müslüman kardeşimdir,kafiri tanımam. Ben islam'a dokunanı asla sevemem. Sevgilim kıskanır,muhabbet edemem. Bu dilde,İslamın adı,irticaysa kardeşim. Yalakalığı sevmem,ben baş mürteciyim. Dinsizliğin adı hürriyetse,Ben hapisteyim. Yusuf gibi sabrederek,Din gününü beklerim.         mehmet selim polatCihadAmerika Türkiyeye durun dedi. Aynı anda,İsraile vurun dedi. Bak Allah müslümana ne dedi? Cihad farzdır,kafiri vurun dedi. Hıristiyana dost olan,düşmanımdır. Bu benim vaz geçilmez imanımdır. Ben müslümanım,emreden dinimdir. Cihad etmek,Yüce Allahın emridir. Bana ne,diyen Müslüman sayılmaz. Din düşmanlarından dost olunm... Devamı

Dinî Hizmet Ücretsiz Olmalıdır

2009-06-07 07:20:01

Ücret Karşılığı,Dinî Anlatmak Olmaz.Dinî hizmet yapıyoruz adı altında,Kitap ve CD satmak,ücretle fetva vermek doğru değildir.Devlet tarafından öğretmen tayin etmek müstesnadır.Peygamberimiz müşriklerden dahi ücret karşılığında yazı öğretici tayin etmiştir.(Bedir savaşından sonra.).Bu bir ihtiyaçtı,peygamber kararıydı.Sahabe arasında böyle ücretli kişilere rastlanılmaz. (EN'ÂM suresi 90. ayet) İşte o peygamberler Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Sen de onların yoluna uy. De ki: Ben buna (peygamberlik görevime) karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Bu (Kur'an) âlemler için ancak bir öğüttür.(YÛNUS suresi 72. ayet) "Eğer yüz çeviriyorsanız, zaten ben sizden bir ücret istemedim. Benim ecrim Allah'tan başkasına ait değildir ve bana müslümanlardan olmam emrolundu."(HÛD suresi 51. ayet) Ey kavmim! Ben, ona (peygamberliğe) karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim, beni yaratandan başkasına ait değildir. Hâla aklınızı kullanmıyor musunuz?.(YÛSUF suresi 104. ayet) Halbuki sen bunun için (peygamberlik görevini îfa için) onlardan bir ücret istemiyorsun. Kur'an, âlemler için ancak bir öğüttür.(KEHF suresi 77. ayet) Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındılar. Derken orada yıkılmak üzere bulunan bir duvarla karşılaştılar. (Hızır) hemen onu doğrulttu. Musa: Dileseydin, elbet buna karşı bir ücret alırdın, dedi.(FURKÂN suresi 57. ayet) De ki: Buna karşılık, sizden, Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen kimseler (olmanız) dışında herhangi bir ücret istemiyorum.(ŞUARA suresi 41. ayet) Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a: Şayet biz üstün gelirsek, muhakkak bize bir ücret vardır değil mi? dediler... Devamı

Küfrü Meşrulaştırmak

2009-05-24 08:13:00

Küfrü MeşrulaştırmakBatılı iptal mücadelesi ve kafiri “meşru”laştıranlar:Bugün parti faaliyetleriyle ortaya serilen görüntü ve özellikle de yaptıkları çağrılar, islami partiyiz diyenlerin onları savunanların söylemleri maalesef Rasulün gösterdiği hareket metodundan oldukça uzaktır.Kur’anı Kerimde “Andolsun biz her kavme Allaha ibadet edin ve tağuta kulluktan kaçının diye tebliğ etmesi için bir peygamber göndermişizdir.” Buyrulur. Evet, Rasulullah’ın ve o şanlı kadronun evvel veya sonra gelenleri hep bu noktayı vurgulamışlardır. “Allaha itaat, tağuta isyan” Oysa günümüz partileri bunun tersine tağutun idaresi altındaki beldelerde onların şeriatlerine ilke ve inkılablarına uyarak bu doğrultuda mücadele vereceklerini beyan ederek, partilerini açıyor ve insanları kendilerine çağırıyorlar. Dikkat buyrunuz kendilerine …Hiç kimse iddia edemez ki bu partiler Allah ve Rasulüne, ve onlara itaate çağırıyor diye ve dahi nefsaniyetin ağır bastığı bu arena da partiler kıyasıya çoğalıyor niçin?. Elbetteki çağıranların artmasından… Benim fikrim, benim partim, benim yolum, benim adayım, benim ideolojim vs…vs… Aslında bunların temelinde yatan temel saiktir o da bendir, enaniyetdir.Sırf iktidar olmak için, insanlara islamdan dem vurarak, tağuti güçlere köleliğe ve dahi kendi nefsaniyetlerine çağıranlara değil, elbette samimi ve art niyetsiz olarak Allah ve Rasulüne çağıranlara koşacağız… Allah Buyuruyor,Deki:”Ben sizden bir ecir (çıkar, menfaat yada karşılık) beklemiyorum.Benim ecrim Alemlerin rabbinin indindedir.”  Ayetiyle de şekli çizilen davet ve mucahede yolunda, katiyyen bir çıkar ve manfaat ilişkisi olmamalıdır. Kendi “ene” leriyle g&uu... Devamı

O imam Saylan'ın vasiyeti

2009-05-21 10:47:00

YEŞİM BENERTürkan Saylan'ın cenazesinde yaptığı konuşma ile gündeme gelen emekli Müftü İhsan Özkes'in, Saylan'ın cenaze namazını kıldırması için vasiyet ettiği kişi olduğu ortaya çıktı. Saylan için Teşvikiye Camiinde kılınan cenaze namazında Özkes'in yaptığı konuşma törene damgasını vurmuştu. Bazı çevrelerce 'çağdaş imam' şeklinde lanse edilen Özkes'in, Türkan Saylan'ın "Benim cenaze namazımı o kıldırsın" diye vasiyet edilen kişi olduğu ortaya çıktı. Emekli Müftü İhsan Özkes, ayrıca 1999 yılında DSP'den Üsküdar Belediye Başkan adayı, 2002 seçimlerinde ise CHP'den milletvekili aday adayı olmuştu. Özkes, CHP tercihini, "Laikliğin güvencesi olan, din istismarının ve dinin siyasallaşmasının yanlışlığını vurgulayan bir parti olduğu için CHP'yi tercih ettim" şeklinde açıklamıştı. 21.05.2009mehmet selim polat -MÜFTÜ OLMAK ZOR DEĞİLDİR,MÜSLÜMANLIĞINA BAKMAK LAZIM. Herkes müftü olabilir,bu yönetime göre,düz liseyi bitiren bir hıristiyan dahi,biraz bilgi ve beceri neticesinde,imtihanı kazanır, iki yıl ilahiyat fakultesinde okuyan bir kişi müftü olup,ÇYDD derneğinede üye olabilir,DSP veya CHP partilerinden adayda olabilir.Bu İslamı yansıtmaz.mehmet selim polathttp://sites.google.com/site/hanifcilikdindegildir/o-imam-saylan-in-vasiyeti Devamı

YASAK (Allah'ın Yasakları)

2009-05-18 07:29:00

(NİSA suresi 31. ayet) Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız.(MÂİDE suresi 2. ayet) Ey iman edenler! Allah'ın (koyduğu, dinî) işaretlerine, haram aya, (Allah'a hediye edilmiş) kurbana, (ondaki) gerdanlıklara, Rablerinin lütuf ve rızasını arayarak Beyt-i Haram'a yönelmiş kimselere (tecavüz ve) saygısızlık etmeyin. İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz. Mescid-i Haram'a girmenizi önledikleri için bir topluma karşı beslediğiniz kin sizi tecavüze sevketmesin! İyilik ve (Allah'ın yasaklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan korkun; çünkü Allah'ın cezası çetindir.(MÂİDE suresi 26. ayet) Allah, "Öyleyse orası (arz-ı mukaddes) onlara kırk yıl yasaklanmıştır; (bu müddet içinde) yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Artık sen, yoldan çıkmış toplum için üzülme" dedi.(MÂİDE suresi 94. ayet) Ey iman edenler! Allah sizi ellerinizin ve mızraklarınızın erişeceği bir avlanma ile (onu yasak ederek) dener ki gizlide (kimsenin görmediği yerde, gerçekten) kendisinden kimin korktuğu ortaya çıksın. Kim bundan sonra sınırı aşarsa onun için acı bir azap vardır.(MÂİDE suresi 95. ayet) Ey iman edenler! İhramlı iken avı öldürmeyin. İçinizden kim onu kasten öldürürse öldürdüğü hayvanın dengi (ona) cezadır. (Buna) Kâbe'ye varacak bir kurban olmak üzere içinizden adalet sahibi iki kişi hükmeder (öldürülen avın dengini takdir eder). Yahut (avlanmanın cezası), fakirleri doyurmaktan ibaret bir keffârettir, yahut onun dengi oruç tutmaktır. Ta ki (yasak av yapan) işinin cezasını tatmış olsun. Allah geçmişi affetmiştir. Kim bu su&... Devamı

Yakın tarihte ve günümüzde İbn Teymiye

2009-04-22 11:24:00

İbn Teymiye'nin fikir ve kanaatları XIX. asırda rağbet görmeye ve eserleri müslümanların gündemine gelmeye başladı. Bu rağbet ve alâka 5-6 asır sonra İbn Teymiye kaynaklı tefekkürün yeniden hayat bulmaya ve gittikçe artan bir nisbetle İslâm düşüncesine te'sir etmeye başlayacağının işaretleri idi. İbn Teymiye'nin bütün haşmet ve azametiyle dirilip İslâm düşüncesindeki tahtına oturmasına yol açan ilmî ve fikrî hareketler şöyle gelişti:     Şah veliyyullah Dehlevî (v. 1174/1761), ıslahat hareketlerine girişirken İbn Teymiye'den faydalandı. Aşağı yukarı aynı zamanda Vehhabîliğin kurucusu Muhammed b. Abdülvahhab (v. 1206/1792) daha köklü bir şekille İbn Teymiye'nin te'sirinde kaldı. Şah Veliyyullah İbn Teymiye ile sûfiliği te'lif ettiği halde İbn Vehhab, İbn Teymiye'yi sûfiliği ve kelâmı red için kullanarak tehlikeli bir tasfiyecilik için ondan faydalandı. Bid'atlarla nücadele için de yine ona dayandı. İhya sarihi Muhammed Murtaza (v. 1250/1834), İbn Teymiye'yi tasavvufla te'lif ederken eş-Şevkanî (v. 1250/ I834), onu daha çok İbn Vehhab gibi anladı. Hindistan'da Sıddık Hasan’ın (v. 1306/1887) ile Seyyid Ahmed (v. 1247/1831), geniş ölçüde İbn teymiye'nin te'sirinde kaldılar. Bu isimler aynı zamanda önemli bir takım dinî, fikrî ve içtimaî ıslahat hareketlerinin öncüleri oldular ve uyanış dönemi başlattılar.    Cemaleddin Afganî (v. 1315/1897) ve Muhammed Abduh (v. 1323/ 1905) tecdid ve ıslahat faaliyetine girişirken İbn Teymiye'den daha geniş ölçüde faydalandılar. İçtihada taraftar, taklide karşı olmaları, geniş öçüde Eş'arî kelâmı ile tarikatçılığı reddetmeleri İbn Teymiye ile birleştikleri noktalar oldu Ferid Vecdî... Devamı

İbn Teymiye'ye karşı olanlar

2009-04-22 11:21:01

el-Bezzar, hocası İbn Teymiye hakkında yazdığı menkıbenamede İbn Teymiye'nin düşmanları ve muhalifleri hakkında bilgi verir. Hakikatte İbn Teymiye'ye karşı olanlardan bir kısmı onun azılı düşmanıdır. Bir kısmı sadece muhalifidir, bir kısmı da onun bazı fikirlerine karşıdır. Şiîler, Bâtınîler, İsmailîler, Hulûlcu ve ittihadcı mutasavvıflar esas itibariyle İbn Teymiye'nin şiddetli ve insafsız düşmanlarıdır. Fakat taklitçiliği bayraklaştıran kadılar, fakîhler ve müftülerle kelâm ilminin mes'elelerini akîdeleştiren kelâmcılar da İbn Teymiye'ye bazan ölçülü, bazan ölçüsüz şekilde muhalefet etmişler ve bu muhalefeti nefret ve husumet haline getirmişlerdir. Görüldüğü gibi İbn Teymiye'ye karşı olanlar çok geniş bir cephe meydana getirmektedirler ve bunlardan her birinin İbn Teymiye'ye karşı oluşunun sebebi farklı olup tenkit ve ithamları da değişiktir. Bunlardan bazıları şunlardır:     Safiyyuddin el-Hindi (v. 715/1315) Akaid-i Hameviyye sebebiyle İbn Teymiye'yi saltanat naibi Emîr Tunkuz'un huzurunda muhakeme edip hapsettiren bir kelâmcıdır.    ez-Zemlekâni (v. 727/1326) İbn Teymiye hakkında övücü sözler söyleyen bu zat onun talâk ve kabir ziyareti konusundaki fikirlerini red için risaleler yazmış, kadılık görevi almak için Mısır'a giderken, dönüşte ilk iş olarak İbn Teymiye'yi hapsettireceğini söylemiş, ama yolda can vermişti.    İbn Ahnânî, İbn Teymiye'nin kabir ziyareti konusundaki fikirlerini red için risale yazmış, İbn Teymiye de onu reddedince hapse atılmış ve orada ölmüştü.    Meşhur el-Hikem'in müellifi Atâullah İskenderi (v. 709/1309). Ali b. Esmah, Nasr el-Menbicî, İbn Arabi'ye-kâfir dediği için İbn Teymiy... Devamı

İSLAMDA LAİKLİK YOKTUR

2009-04-15 20:31:00

İslâm’da Laiklik Yoktur.إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ Allah katında tek Din İslâmdır. Laiklik; geniş ve basit tanımı ile, dinin siyasal hayatın dışına itilmesi, din adamları sınıfının devletin siyasal hayatında din adına etkin olmalarının engellenmesi diye ifade edilir. Buna cevap olarak deriz ki: Laiklik Fransa’da kilisenin ve papazların siyasete karışmasından sonra Rönesanss ile kiliseyi ve din adamlarını devlet yönetiminden uzaklaştırmak için çıkarılmış bir sistemdir. Fakat İslam’da batıda bilinen şekliyle bir “ din adamları “ sınıfının varlığı söz konusu değildir. Dolayısı ile böyle bir sınıfın din adına siyasal etkinliklerde bulunması söz konusu değildir. Dolayısıyla böyle bir sınıfın din adına siyasal etkinliklerde bulunmalarından ve devletin siyasetinden aktif bir rol oynamalarından söz edilemez.Çünkü böyle bir sınıf yok ki, bu sınıfın icra edeceği fonksiyon kabul veya redde konu olsun. Bugün içinde yaşadığımız dünyada, İslam adına meydanlara, gazetelere, ekranlara, kürsülere çıkan pek çok alim ,önder, siyasi, akademisyen, maalesef İslam dışı olduğu bizzat kendi taraflarınca bu kadar net bir biçimde ortaya konan Laikliği ve Demokrasiyi sahipleniyorlar, bunları benimsediklerini söyleyebiliyorlar. Üstelik bazıları daha da ileri giderek bu cahiliyye hükümlerinin Allah’ın dinine de iftira ederek, İslami olduklarını, İslam’la bağdaştıklarını iddia edebiliyorlar . أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ ي¡... Devamı

İMAM ŞAFİİ

2009-04-11 12:22:00

Değerli İslam Alimi: İmam Şafi ''Muhammed İbnu İdris'' Hicri 150 (M. 767) yılında Gazze’de doğan İmam Şafii’nin soyu, hem anne hem de baba tarafından Peygamber Efendimiz (sav)’in soyu ile birleşmektedir. İmam Şafii’nin dördüncü dedesi Şafii, Ashab-ı Kiram'dandı. Bu mübarek soyuna duyulan hürmete istinaden gerçek ismi Muhammed ibnu İdris olan bu değerli İslam alimimize de Şafii ismi verilmiştir. Yedi Yaşında Başlayan İlim Hayatı Babasının vefatının ardından iki yaşındayken annesi ile Mekke’ye gelen İmam Şafii, yedi yaşına geldiğinde Kuran-ı Kerim’i ezberleyerek ilim hayatına başladı. Henüz küçük yaşta olmasına rağmen Mekke’de bulunan zamanın meşhur alimlerinin derslerine ve sohbetlerine katıldı. Bu şekilde büyük hadis alimlerinden Peygamber Efendimiz (sav)’in hadislerini öğrenip ve bu hadisleri ezberlerken, diğer yandan da Arapçayı düzgün ve mükemmel bir şekilde öğrendi. İmam Şafii Mekke’deki bu ilk tahsilinden sonra, Arapçanın inceliklerini ve Arap edebiyatını öğrenebilmek için çölde yaşayan Huzeyl kabilesinin arasında yaşadı. Bu kabile içinde geçen on yıllık süre içerisinde ilmini artırdı. Gençliğinin ilk yıllarında kendini tamamen ilme verip, Mekke’deki Süfyan bin Uyeyne, Müslim bin Halid ez-Zenci gibi fakih ve muhaddislerden ilim öğrenen İmam Şafii, hadis, fıkıh, lügat ve edebiyatta yüksek bir ilme sahip oldu. İlim öğrenmek konusundaki bu samimi gayreti neticesinde Mekkeli gençler arasında, ilimde yüksek bir dereceye ulaştı. İmam Şafii’nin aldığı bu ilk eğitim, o dönemdeki İslam terbiyesinin en mükemmel örneklerinden biriydi. İmam Malik İlimde Derinleşmesine Vesile Olmuştur İmam Şafii hazretlerinin eğitiminde en önemli safha, İmam Malik’in talebesi olması ile başlamıştır. De... Devamı

İslam Düşmanlarının Hedefi

2009-04-05 08:41:00

İslam Düşmanlarının Hedefi9.Haçlı Seferi.Amerika ve Avrupa,Müslümanların birlik ve beraberliklerini bozduktan sonra işgal ederek zulüm ve yağmacılığa devam etmektedir.Bunun adı BOP projesidir.Yani Büyük Orta Doğu projesi.Gerçek adı zulüm projesidir.En büyük desteği Türkiyeden almıştır.mehmet selim polathttp://sites.google.com/site/hanifcilikdindegildir/islam-duesmanlarinin-hedefi Devamı

HARAM YOLLA KAZANMA

2009-04-02 09:44:00

Soru:        Bir adam, yol kesse, hırsızlık yapsa veya haram yese, bu yediği ve çalıp çırptığı şeyler, onun Allah tarafından garanti edilen rızkı mıdır, değil midir?. Bize fetva ver, Allah sana ecir versin.Cevap:Allah’a hamdolsun. Bu, Allah’ın ona mübah kıldığı rızık değildir. Allah bunu sevmez ve bundan razı da olmaz. Bu nitelikteki bir maldan infak edilmesini de emretmemiştir.“Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.” (Bakara, 3 )“Size rızık olarak verdiklerimizden infak edin.” (Münafikun, 10 ) ayetlerinin kapsamına haram yollardan elde edilen mallar girmezler. Bilakis, haram yollardan elde ettiği bir şeyi infak eden kimseyi yüce Allah kınamıştır. Böyle bir kimse, dinine göre, dünya ve ahirette azabı hakkeder.Nitekim yüce Allah bir ayette şöyle buyurmuştur: “Mallarınızı aranızda haksız yollardan yemeyin.” (Bakara, 188 )Soruda belirtilen durum, malın haksız ve batıl yollardan yenilmesi kapsamına girer.Ancak bu,Allah'ın önceden bildiği ve takdir ettiği rızıktır. Nitekim sahih bir hadiste İbni Mes’ud peygamber efendimizden (s.a.v.)şöyle rivayet eder:“Sizden birinizin yaratılışı şöyle gerçekleşir: Anasının karnında kırk gün nütfe halinde kalır. Sonra bunun gibi kırk kan pıhtısı halinde kalır. Sonra kırk gün bir çiğnem et halinde kalır. Sonra onun yanına iki melek gönderilir ve bunlara şu dört söz emredilir ve denilir ki: Rızkını, ecelini, amelini, mutsuz veya mutlu olacağını yaz.” (Buhari, Kader, 1; Müslim, Kader, 1)Allah, kulun hayır ve şer olarak işleyeceği şeyleri bildiği gibi, hayırdan dolayı sevap, şerden dolayı da ceza verecektir. Aynı şekilde helâl ve haram olarak kişinin edindiği rızıkları da yazmıştır. Bunun yanında haram yollardan elde ettiği rızıklardan dolayı kulu cezalandıracaktır.Aynı şekilde ... Devamı

KÜFRÜ MEŞRULAŞTIRMAK

2009-03-18 08:00:00

Küfrü meşrulaştırmakBa’tılı iptal mücadelesi ve kafiri “meşru”laştıranlar Bugün parti faaliyetleriyle ortaya serilen görüntü ve özellikle de yaptıkları çağrılar, islami partiyiz diyenlerin onları savunanların söylemleri maalesef Rasulün gösterdiği hareket metodundan oldukça uzaktır.Kur’anı Kerimde "Andolsun biz her kavme Allaha ibadet edin ve tağuta kulluktan kaçının diye tebliğ etmesi için bir peygamber göndermişizdir." Buyrulur. Evet, Rasulullah’ın ve o şanlı kadronun evvel veya sonra gelenleri hep bu noktayı vurgulamışlardır. "Allaha itaat, tağuta isyan" Oysa günümüz partileri bunun tersine tağutun idaresi altındaki beldelerde onların şeriatlerine ilke ve inkılablarına uyarak bu doğrultuda mücadele vereceklerini beyan ederek, partilerini açıyor ve insanları kendilerine çağırıyorlar.  Dikkat buyrunuz kendilerine ...Hiç kimse iddia edemez ki bu partiler Allah ve Rasulüne, ve onlara itaate çağırıyor diye ve dahi nefsaniyetin ağır bastığı bu arena da partiler kıyasıya çoğalıyor niçin?. Elbetteki çağıranların artmasından... Benim fikrim, benim partim, benim yolum, benim adayım, benim ideolojim vs...vs... Aslında bunların temelinde yatan temel saiktir o da bendir, enaniyetdir.Sırf iktidar olmak için, insanlara islamdan dem vurarak, tağuti güçlere köleliğe ve dahi kendi nefsaniyetlerine çağıranlara değil, elbette samimi ve art niyetsiz olarak Allah ve Rasulüne çağıranlara koşacağız... "Ben sizden bir ecir (çıkar, menfaat yada karşılık) beklemiyorum.Benim ecrim Alemlerin rabbinin indindedir."  Ayetiyle de şekli çizilen davet ve mucahede yolunda, katiyyen bir çıkar ve manfaat ilişkisi olmamalıdır. Kendi “ene” leriyle güya islamilik taslayanlar! Sizler, biliniz ki fitneniz gerçe... Devamı

DEMOKRASİ ve SEÇİMLER

2009-03-15 08:06:00

  Demokrasi ve SeçimlerLeh ve aleyhindeki hükümleri bilmekle mükellef olan müslümanlar ülke gündemini bir hayli meşgul eden seçimler hakkında da konumlarını bilmek durumunda ve net tavırlarını göstermek zorundadırlar.Evet, seçimlere katılmanın hükmü nedir? Müslümanım diyenler seçimlere katılabilirler mi ; katılamazlar mı? Bunlar ve benzeri sorulara verilecek cevaplar doğrultusunda uygun davranışlar sergileyebiliriz.Öncelikle göz önünde bulundurulması gereken husus şudur ki, bizler hayata bakış açısından kaynak olarak Kuran, Sünnet, Kıyas ve icmayı bilir bunlardan çıkarılabilecek hükümlerle hareket ederiz. Bunlardan başkasını aramıyoruz, arayanlarsa derin bir sapıklık içindedir.  Bulup buluşturdukları kendisinden Kabul edilmeyecek ve dahi cehenneme götüren bir pasaportu olacaktır. Demokraside temel şey, insanlar tarafından kanunlar çıkartmak ve buna göre onları bu kanunlara göre yönetmektir. Bu kanunları çıkartacak ve uygulayacak kimseleri halka seçtirirler. Hem de bunu uygularken baskı yaparak seçime insanların gitmesini zorlarlar. Onlara ceza verirler. Böylece insanlar hürriyetlerini serbestçe kullanmış olurlar.!! Hem de devletin kabul ettiği ilke, fikir ve kanunlar dışında kesinlikle seçime katılmaya müsaade yoktur, kim başka ilke ve fikre çağırıp seçime katılmak istiyorsa önlenir ve cezalandırılır. Türkiye’de diğer Batı devletleri gibi bu uygulamaları yapmaktadır.  Biri İslam’a çağırarak seçime katılmak istiyorsa önlenir ve cezalandırılır. Her zaman seçim oluyor, fakat Atatürk ilkeleri ve Batı temel kanunları değişmiyor. Bunları değiştirmeye kalkışmak yasaktır. Öyleyse Yılmazı seç, yada Ecevit’i seç,Tayyib i seç ,Çilleri s... Devamı

İSLÂM’DA LAİKLİK YOKTUR

2009-03-15 07:00:00

Laiklik ; geniş ve basit tanımı ile, dinin siyasal hayatın dışına itilmesi, din adamları sınıfının devletin siyasal hayatında din adına etkin olmalarının engellenmesi diye ifade edilir. Buna cevap olarak deriz ki : Laiklik Fransa’da kilisenin ve papazların siyasete karışmasından sonra Rönesanss ile kiliseyi ve din adamlarını devlet yönetiminden uzaklaştırmak için çıkarılmış bir sistemdir . Fakat İslam’da batıda bilinen şekliyle bir “ din adamları “ sınıfının varlığı söz konusu değildir. Dolayısı ile böyle bir sınıfın din adına siyasal etkinliklerde bulunması söz konusu değildir. Dolayısıyla böyle bir sınıfın din adına siyasal etkinliklerde bulunmalarından ve devletin siyasetinden aktif bir rol oynamalarından söz edilemez.Çünkü böyle bir sınıf yok ki, bu sınıfın icra edeceği fonksiyon kabul veya redde konu olsun. Bugün içinde yaşadığımız dünyada , İslam adına meydanlara, gazetelere, ekranlara , kürsülere çıkan pek çok alim ,önder , siyasi , akademisyen , maalesef İslam dışı olduğu bizzat kendi taraflarınca bu kadar net bir biçimde ortaya konan laikliği ve demokrasiyi sahipleniyorlar, bunları benimsediklerini söyleyebiliyorlar. Üstelik bazıları daha da ileri giderek bu cahiliyye hükümlerinin Allah’ın dinine de iftira ederek , İslami olduklarını , İslam’la bağdaştıklarını iddia edebiliyorlar . “ Onlar hala cahiliyye hükmünü mü arıyorlar ? Kesin bilgiye inanan topluluk için hükmü Allah’tan daha güzel olan kimdir ? “ ( Maide 50 ) Cahiliyyenin anlamı belirgin bir biçimde bu ayette ortaya konulmuştur.Cahiliyye, Allah’ın belirttiği , Kur’an’da ifade edildiği üzere insanların insanlar için hüküm belirlemesi, insanın insana köle kılınması , Allah’a kulluğun bırakılması, Allah’ı... Devamı

Koray Çalışkan,kUR'AN'A SALDIRDI

2009-02-24 09:53:00

SON DAKİKA Birgün Yazarı Koray Çalışkandan BÜYÜK PROVAKASYONTarih : 03.02.2009 - 09:08:07Birgünden Koray Çalışkan, Erdoğanı eleştirmeye kalkarken içindeki fitneye hakim olamadı ve Kuran-ı Kerimin asırlar öncesi Arap toplumunun ortaya çıkardığı şiir kitabı olduğu hezeyanına başvurdu. Koray Çalışkana tepkiler yükseliyor..............İşte o paragraf:“LA HAVLEİslamcılık böyledir işte. Yüzlerce yıl öncesinin Arap kabileleri toplumunun ortaya çıkardığı bir şiir kitabının peşinden siyaset peydahlayacaksın, sonra ben kabile şefi değilim diyeceksin...............(Yazının tamamı için : http://www.birgun.net/writer_index.php?category_code=1186995462&news_code=1233566531&year=2009&month=02&day=02Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz...http://www.analizmerkezi.com/haberdetay.asp?ID=292Bunları Kınuyorum.Veya..http://sites.google.com/site/hanifcilikdindegildir/Home/koray-caliskan-islam-duesmani... Devamı

Lahey Zulüm Divanı

2009-02-23 22:40:00

Lahey Adalet Divanı (Şeytan Divanı)Kardeşim Uyan Seni Zalimler YönetmektedirEn büyük Düşman Yahudi ve Hıristiyanlardır. Birleşmiş Milletler’in 94. maddesi şöyledir:        Birleşmiş Milletlerin hukuk mahkemesi  olan uluslarası adalet divanı, çıkacak karara önceden uymayı kabul eden ülkelerin getirdiği davalara bakar. Divan, her biri değişik ülkelerden gelen ve dokuz yıl süreyle görev yapan on beş yargıçtan oluşur. Bu mahkemeye gelen bütün ihtilaflar, oturuma katılmış yargıçların oy çokluğuyla karara bağlanır. Divan en az dokuz yargıcın katılmasıyla toplanır. Yargıçlar, Lahey dışında başka bir yerde de toplanabilirler.       Lahey Adalet Divanı’na, küfür mahkemesi ismi verilmesi aslında daha uygundur. Bu mahkeme; Hollanda’ da bulunan Lahey şehrindedir.      Devletler arasındaki ihtilaflar bu mahkemede, İslam’a zıd olan kanunlara göre çözülür. Birleşmiş Milletlere üye devletlerin bu mahkemenin hükümlerini kabul etme, bu hükümlere saygı gösterme ve ona muhakeme olma zorunluluğu vardır.Birleşmiş Milletler,Hıristiyan Topluluğudur.Madde 93 şöyledir:      Birleşmiş Milletlere bağlı olan her devletin, ihtilaflı herhangi bir meselede, temel nizamına üye olduğu Lahey adalet divanının hükmünü kabul edeceğine dair söz vermesi gerekir.Zalimin Dediği Dedik,Çaldığı Düdüktür.  “Mahkemenin verdiği hüküm kesindir. Kimsenin temyiz hakkı yoktur.”    Birleşmiş Milletler’e üye olan her devlet, üye olduğu için aynı zamanda Lahey adalet mahkemesinin temel nizamına da bir üyedir.       Bu mahkemede verilen hükümler, kafir teşricile... Devamı

Yahudiler En Zalim İnsanlardır

2009-02-20 00:07:01

mehmet selim polat Siyonizm: İsrail Siyonizm adını,Lübnan ve Lübnan karşısındaki ‘’Sahyon-Siyon’’Dağın’dan Alıyor..Uydurma Tevrat:1.    "Evet, bütün krallar Yahudi'ye secde kılsınlar. Bütün milletler ona kulluk etsinler." (Tesniye: 72/2)2.    "Mısırlıları Mısırlılar aleyhine teşvik edeceğim. Herkes kardeşiyle, komşusuyla, şehir diğer şehir ile, memleket diğer memleketle muharebe edecektir." (İşaya: 19/2)3.    "Size Rabb'ın kahinleri denecek, size Allah'ınızın hizmetçileri diyecekler. Milletlerin servetlerini yiyeceksiniz ve onların servetine malik olacaksınız." (İşaya:61/5-6)   4.    Yahova İsrail'e vazife veriyor:"Sen benim harb topuzum ve harb aletimsin. Seninle, milletler kıracağım ve seninle hükümetler harap edeceğim." (Yeremya: 51/19, 23)5.    "Yalnız Yahudi olanlara insan gözü ile bakılır. Yahudilerden gayrısı sadece bir hayvan ve hatta birer domuzdur." (Telmut)6.    "Bir şey çalmayınız. Hırsızlık etmeyiniz hakkındaki emir sadece Yahudilere karşıdır.Diğer milletlerin mal ve canları helaldır.’’(Telmut)7.    "Yahudi olmayan bir kadınla gayr-i meşru münasebetYahudi için günah değildir." (Telmut)8.    "İsrail'in kızı olmayan her kadın hayvandır." (Telmut)9.    ‘’Siz Rabbin oğullarısınız.Cenaze için vücudunuzda yara açmayıp kaşlarınızın arasını almayınız.Zira sen Rabb’a mukaddes bir kavimsin.Ve Rabb yeryüzünde bulunan kavimlerin cümlesinden üstün kendine has kavim olmak üzere seni seçti.’’(Tensiye:41/1).http://sites.google.com/site/hacliseferleri/Home/filistini-vuran-islam-uelkeleridir/yahudiler-en-zalim-insanlardir... Devamı

Ölülere Niçin Kur'an Okunmaz?

2009-02-14 11:00:00

قراءة القرآن كلها منافع وقراءة سورة يس على الموتىقد مر عليك فوائد سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران وآية الكرسى وغيرألئك ونذكرلك نبذة من شرح قوله صلى الله عليه وسلم  اقرءوا يس على موتاكم  رواية  سيدنا معقل بن يسار رضىاله عنه رواه أبو داود  والنسائى وأحمدأى الذين حضرهم الموت فيستأنسون بها لمافيها من ذكرالله وأحوال البعث والقيامة والجنة و&... Devamı

HİÇ BÖYLE HAYVAN GÖRMEDİNİZ?

2009-02-11 23:41:00

HİÇ BÖYLE HAYVAN GÖRMEDİNİZ?:Alt Lingi Tıkla "http://www.vidomodo.com/play.video.php?id=393"mehmet selim polat Devamı

VEKİLLERE İNANMADIMKİ-şiir

2009-01-23 07:25:00

Siyasiler nutuk attılar,inan ki. Siyasetçiye,ben inanmadım ki. Geldiler,gittiler,hep aynı sanki. Çok konuştular inanmadım ki. Çocuklar öpüldü,şeker alındı. Şenlik vardı,uçanlar balondu. Fakir köylüde orada bulundu. Mazot yalanına,inanmadım ki.Meclise gitmeden,yol yaptılar. Peş peşe fabrikalar kurdular. Çok insanı hayalen işe aldılar. Çok konuştular,inanmadım ki. Fabrikayı sattı,işe yaramaz dedi. Sattığı fabrikayı iki,günde yedi. Yabancılar alsın,bana ne? ,dedi. Bunlara ben hiç innamadım ki. Vatanı satmışlar yabancılara. Para gelecekmiş şimdi onlara. Düşündüm ne desem bunlara. Çok anlattılar,inanmadım ki. Para yoksa,borç alırlar. Ben öderim,onlar yerler. Enkaz almıştık,derler. Desinler,inanmadım ki.  Kömür dağılmış,alamadım ki. Kart alamadım,aylar oldu sanki. Düşündüm,dilenciyim,inan ki. Vekillere hiç inanmadım ki. Oy vercağım,zengin olsun. Gelir,bize nutuk atar,sağolsun. Vermeye alıştık,al senin olsun. Geri dönecağına,inanmadım ki. Türk askeri parasızdır,fakire. Vekilin çocuğu,gitmez askere. Ölüm mukadder,vuran,kefere. Avrupa dediler,inanmadım ki. Zam geldi,bir şey alamadım. Eve gittim,gizli gizli ağladım. Yine kaçak bir sigara yaktım. Zam yokmuş,inanmadım ki.  Mahsul tarlada,satamadım ki. Buğday,ekmek alamadım ki. Tüpgaz artmış,uçurum san ki. Zam yokmuş,inanmadım ki.  Emekli ekmek bulamaz. Et pahalı,kimse alamaz. Nutuk atın kimse inanmaz. Sana ben,inanmadım ki.  Sen konuş oyları çürütecağım. Ben artık,sokakta dolaşacağım. Böyle giderse,oy vermiyecağım. Oy alacaklara inanmadım ki. Vekil,iki yılda olur,olur emekli. On kat maaş alır orası besbelli. Şimdi soyanlara,ne demeli? . Hep nutuk attılar,inanmadım ki. Gelen gideni aratır,derler. Vekiller adil,ahkam keserler. Oyu almadımı bana küserler. Nutuk atanlara,inanmadım ki. Vekiller... Devamı

Ezanın Türkçe Okunması.Dindara ilk baskı Türkçe ezandı.

2009-01-23 07:19:00

İslamı Yıkmak Amacıyla Ezanın Türkçeleştirilmesi:Ezan Atatürkün ölümüne 6 yıl kala 1932 tarihinde Ezan Türkçe okundu,1950 Tarihinde tekrar Arapçaya dönüştürüldü.İlk Ezan: http://sites.google.com/site/islsmguenesi/Home/ezanin-tuerkce-okunmasiİlk ezan 622 yılında okundu. Ezan'dan önce müslümanları namaza çağırmak için çeşitli yöntemler kullanılmaktaydı. Sabit bir yöntemde karar vermek üzere Muhammed'in de katıldığı istişare toplantılarında ortak bir karara varılmamış olup daha sonraları sahabeden bazı kimselerin (Abdullah bin Zeyd) gördükleri rüyalar sonuncunda mevcut ezan kullanılmaya başlanmıştır. Muhammed'in emriyle ilk ezan Bilal-i Habeşi tarafından okunmuştur.Ezan ile ilgili Kuran-ı Kerim'in Maide ve Cuma surelerinde çeşitli ayetler mevcuttur.RekatArapçaOkunuş4xالله اكبرAllahu Ekber2xاشهد ان لا اله الا اللهEşhedü enla ilahe illallah2xاشهد ان محمدا رسول اللهEşhedü enne Muhammeden resulullah2xحي على الصلاةHayya ale'salah2xحي على الفلاحHayya alel-felah2xالصلاة خير من النومAs-salatu hayrun mine'n nevm2xالله اكبرAllahu Ekber1xلا اله الا اللهLa ilahe illallahŞiilikte Ezan:RekatArapçaOkunuşu4xالله اكبرAllahu Ekber2xاشهد... Devamı

Lahey Adalet Divanı-NATO-BM

2009-01-18 18:58:00

Lahey Adalet Divanı (Şeytan Divanı) Kardeşim Uyan Seni Zalimler Yönetmektedir. En büyük Düşman Yahudi ve Hıristiyanlardır. Birleşmiş Milletler’in 94. maddesi şöyledir:         Birleşmiş Milletlerin hukuk mahkemesi  olan uluslarası adalet divanı,  çıkacak karara önceden uymayı kabul eden ülkelerin getirdiği davalara bakar.  Divan, her biri değişik ülkelerden gelen ve dokuz yıl süreyle görev yapan  on beş yargıçtan oluşur. Bu mahkemeye gelen bütün ihtilaflar,oturuma  katılmış yargıçların oy çokluğuyla karara bağlanır. Divan en az dokuz  yargıcın katılmasıyla toplanır. Yargıçlar, Lahey dışında başka bir yerde de  toplanabilirler.       Lahey Adalet Divanı’na, küfür mahkemesi ismi verilmesi aslında  daha uygundur. Bu mahkeme; Hollanda’ da bulunan Lahey şehrindedir.       Devletler arasındaki ihtilaflar bu mahkemede,  İslam’a zıd olan kanunlara göre çözülür.  Birleşmiş Milletlere üye devletlerin bu mahkemenin hükümlerini kabul etme,  bu hükümlere saygı gösterme ve ona muhakeme olma zorunluluğu vardır. Zalimin Dediği Dedik,Çaldığı Düdüktür. Birleşmiş Milletler,Hıristiyan Topluluğudur. Madde 93 şöyledir:       Birleşmiş Milletlere bağlı olan her devletin, ihtilaflı herhangi bir meselede,  temel nizamına üye olduğu Lahey adalet divanının hükmünü kabul  edeceğine dair söz vermesi gerekir.  “Mahkemenin verdiği hüküm kesindir.  Kimsenin temyiz hakkı yoktur.”     Birleşmiş Milletler’e üye o... Devamı

İsrail Devlet Değildir,Yahudiler Teröristtir.

2009-01-17 23:53:00

Filistin Zafer KazanmıştırElhamdu Lillah.Filistin zafer Kazanmıştır.Sultan Üçüncü Sarı Selim,Kıbrısı feth ettiği zaman Askeri yönden Çok Kayba oğramıştı,ama kıbrısı almıştı.Yunanlılar,övündüler.Çok sayıda Türk öldürdük dediler.Sultan Selim şöyle cevap vermiti.Siz bizim askerlerimizi öldürmekle sakalımızı tıraş ettiniz.Kesilen sakal daha gör çıkar.Biz kıbrısı almakla sizin kolunuzu kestik,kesilen kol bir daha yerine gelmez.Aynı hal bugün Filistinde işlenmektedir.Filistinli kardeşlerimiz öldü doğrudur.Ama kazanan Filistin,Kaybedeb Terörist israil,Terörist Yahudiler oldu.Ve cezalarınıda çekeceklerdir.İsrail amacına ulaşmamıştır.Hamas şerefiyle yıkılmadı ayaktadır. http://sites.google.com/site/pilistine/Home/filistin-zafer-kazanmistirmehmet selim polat Devamı

ÜLKEYİ KİMLER YÖNETİYOR?

2009-01-16 11:04:00

ÜLKEYİ YÖNETENLERİslam Ülkelerini Yöneten Zalimler neredesiniz?.Milleti Kandırarak iş başına gelenler,Neredesiniz?.Nerede saklanıyorsunuz?.Hangi sözün arkasına sığınacaksınız?.Haniya Müslümandınız,Hani Kur'an,a inanırdınız?,Hani Müslüman kardeşnizdi?Ölen Şahadet getiriyor,Müslümandır,Öldüren Aziz dostunuz(!).Yahudi ve Hıristiyandır.Madem sizde Yahudileştiniz veya Hıristiyanlaştınız.Müslümanım diye insanları neden Kandırdınız?.Kanınızmı Bozuk?,Soyunuzmu?.Halk asıl,Siz vekilsiniz.Halk iki şey ister.Maddiyat ve Maneviyat.Maddiyat:Halkı Aç,işsiz ve bir ekmeğe muhtaç ettiniz.Paralara ne yaptınız?.Maneviyat:Bu halkın %99'u müslümandı,Ne yaptınız?.La ilaheillallah Diyenleri nereye gönderdiniz?,Buharlaştımı?.Yeter ihanet ettiniz.Alın Laik,Demokratik ve kamalist Dininizi başınıza çalınız.Sizlerin İsrail,Amerika ve Avrupa'dan Farkınız yok.Hiçbir patiye oy vermedim ve Vermiyecağımda.Parlementer,Maziyi mezara gömdüm.Üzerine Lanet okudum.İsrail'i niçin kınıyorsun be ahmak?.Pis arap,gerici yobaz arap diyen sen değilmiydin?.Avrupanın çöplüğünde rakı içen pislik sen değilmisin?.Kimsin sen.Avrupalı,Medeni,Çağdaş olan sen değilmisin?.Nerede ÇYDD,Nerede,Çağdaş Düşünen,Yobazlar?.Nerede bende kemalistim diyen Hainler?.Aslı ingiliz,Hıristiyan,Katolik Başkanlarınız Nerede?.Lanet olsun sizlere gizlendinizmi?.Haniya Çağlayanda yürüyerek,İt gibi ürüyerek,Kahrolsun Şeriat diyordunuzya.Sizin doğru yolunuz bumuydu?.Irakı,Filistini Vurmak medeniyetmiydi?.Bu vuranlar sizin övdüğünüz Piçler değilmi?.Bu zalimler sizin dost ve kardeşleriniz değilmi?.Nerede Türkan Saylan?.Nerede Ezan ve Kurandan Rahatsız olan Necla Arat-(CHP İst. Vekili) Müslüman Halk'ın Düşmanı) zındıklar?.Nerede?.Ey müslüman geçine... Devamı