Ümmetin En Önde Olanı Ashaptır

2006-12-04 21:30:00

  بســـم الله الرحمن الرحيم    Allah'ın son Resulü Hz. Muhammed'in ümmeti ümmetlerin en ileri gelenidir, en hayırlısıdır. Bu ümmetin en önde olanı da, Allah Resulü ile birlikte yaşamış, onunla omuz omuza İslam için savaşmış ola topluluktur. Nitekim sahihaynde buna şöyle işaret edilmektedir:   “En hayırlı asır benim gönderildiğim asırdı Ondan sonraki derecede, birinci asırdan sonra gele asırdır. Onlardan sonra, birbirini sırayla takip eden asırlardır.”   Yine, Buhari ve Müslim'de zikredilen bir Resul sözü de şöyledir:   “Ashabıma dil uzatmayın; Nefsim kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, sizden biriniz Uhud dağı kadar altın harcasa Allah yolunda, yine de onların ne bir avuç hayrının, ne de yarım avuç sadakasının faziletine ulaşamazsınız!”   Ashab içinde en hayırlısı da, ilk Müslüman olanlarla, Ensar, yani Allah Resulüne iman edip yardım eden, İslam devletinin temelini oluşturan hareketin kahramanları olan Medinelilerdir.   Yüce Allah bu meseleye şöyle işaret buyurmaktadır: “İçinizde fetihten evvel, Allah yolunda harcayan ve savaş eden kimseler diğerleriyle bir olmaz. Onlar derece bakımından, o fetihden sonra harcayan ve muharebe edenlerden daha üstündür. Bununla birlikte, Allah, bu iki zümreden her birine en güzel olanı, yani cenneti vaad etti. Allah, ne yaparsanız hakkıyla bilendir, haberdar olandır.   İslamda birinci dereceyi kazanan muhacirler ve ensar ile, onlara güzellikle tabi olanlar yok mu? Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'dan razı olmuşlardır.” (Tevbe: 101)   İslamda birinci dereceyi kazananlar, fetihden önce malını Allah yolunda harcayıp savaşanlardır. Fetihden kasıt, Hudeybiye savaşıdır ki, Mekke'nin fethinden evvel cereyan etmiştir. Bu savaşta Yüce Allah Mekke'nin fethe... Devamı

Şiir-DÖNEKLER

2006-12-04 23:50:00

Hakimiyet Allahındır diyenler.Hakimiyeti millete verdiler.Dün,Kuran esastır diyenler.Bugün,İncili esas aldılar.Allah,a inanırız,ama dediği olmaz.Müslümanlığı yaşayan olur yobaz.Öyle talimat verdi,bizim baş papaz.Kaldı,namaz,onuda şeytanlar koymaz.Fakire yardım et,Ekonomi düzelsin.Bu insana,yardımdır, böyle bilesin.Suç işleyeni Affederler,ülke düzelsin.Hırsızı affetmek kime yakışır?.bilinmez.Hainleri affetmek,erdemlikmiş meğer.Bu,Müslümanlarda adalet,olsaydı eğer.Meğer,Kur,an,a, sünnete verirdi değer.Yoktur farika,kim müslüman bilinmez.Kimliğinde müslüman yazılı,kâfirin.Adı, Ahmet,Mehmet,Ali,Veli,afferin.Sonu böylemi olacaktı?,büyük zaferin.Sonumuz ne olacak?,şimdi bilinmez.Namusu vurduk taşa,düşmeyin telaşa. Yazın değil,kışın örtün dedi paşa.İlahî,Örtünmek bakmaz yaza ,kışa.Kim müslüman,kim kafir,bilinmez.Hoş göre göre,ne hallere kaldık.Lafazanlara inandık,şimdi aldandık.Yoldaki zındığı,müslüman sandık.Şekil aynı,giyim aynı,kimdir?,bilinmez.--mehmet selim polat-- Devamı

Şiir-MUHAMMED (s.a.s)

2006-12-04 19:47:00

Muhammd'den kopardılar. İşte,İslam dedi,kandırdılar.Sonra,Şeytana taptırdılar.Müslümanları,saptırdılar.Müslümanı, düşürdüler hataya.Sonra çıktı,sinsi sinsi kargaşa.Yok ettiler,cahilce tartışa tartışaMüslüman budur,sundular satışa.Muhammed arabındır,bak hataya.Tarihi yaktılar,yüzüme baka baka.Hemen,Yahudi zihniyeti çıktı ortaya.Ne varsa harcadı,İslamı yıkmaya.Misyonerin,dinsizin işi bu yıkmak.Bize Yakışırmı?, susup bakmak.Varken mücadele için ortaya çıkmak.Bana dokunmasın dersin,be ahmakKur'an çalış dedi,tembel tembel oturdun.İslamı yıkmak için,birde hurefe uydurdun.Utanmadan,inanç arasına sokuşturdun.İnsanlar inanmayıncada hemen kudurdun.Senin gibileri var kapıda kimse inanmaz.İskender kafire,inanıp yolundan sapmaz.Ne kadar süslense,zehire su diye kanmaz.Allah'n emri akıllıyadır,akılsızlar,ders almaz..   --mehmet selim polat-- Devamı

Şiir-TÜCCAR

2006-12-04 19:46:00

Kaldığım yerden devam edeyim dedim.Böyle değildi,senin veya benim dedem.İslamı toparlayıp,çöpe attılar,ben nidem.Avrupalı yıktı ondandır,eyledim sitem.Tüccar sahtekardır aşikar,ortada.Allah öğretilmedi,bütün okullarda.Muhamedi,yasakladılar,adliyede.Müslüman ,çaresiz kaldı, ortada..Müslümanın,kalbine koydular bombayı.Bir marifetmiş gibi,övünüp attılar havayı.Aha,bombalanmak için bekliyorlar sırayı.Hikmetin başı,Allah korkusu,hatırla Nebiyi.Türkiye tarlasında ektiler,haş haşı.Biçtiğini öğütür susuz,değirmen taşı.Kuyruk kokmuştu,şimdi kokuyor başı.Zehirlediler bozdular yediğimiz tatlı aşı.Esnaf değilm,ama doğruluk kalmadı.Muhammede,müslümanlar,inanmadı.İslamı,gömdük mezara kimse kalmadı.Görünce bunları,içim sızladı,kan ağladı.--mehmet selim polat-- Devamı

PAPA'ya Şiir

2006-12-04 19:18:00

Türkiye Cumhur Başkanı Sezer.Papayla Kol kola,sokakta gezer.Başbakan,AB için,medet bekler.Yetiş imdadıma,sevgili Papa der.Papa derki,no yardım,ben siyasi değilim.Uslu dur,Tayip bey,Hele bir önümde eğilin.Vaftiz edeyim sizi,ben müslüman değilim.Muhammedi sevmem,Türke,düşman değilim.Üzür dilemedi Papa yaptığı Suçtan.Zaten ayrılmıştı,hakikatten,Haktan.Diyanet Başkanı,anlattı söz etti,Haktan.Ellerinden öperim,doğru söyledi,Haktan.Papa zırbaladı,aldı dersini gitti İzmire.Binlerce görevli korudu onu,çok kere.Ahirette kimse koruyamaz,oldu münkire.Allahın emridir,Lanetlemiş bir kere.Kişi hacı olmaz gitmek ile İzmire.Eşek,adam olmaz,suçlu bir kere.İnanca.insana saygıyı bilmez,kefere.insanlıktan nasibini almamış,bir kere.mehmet selim polat Devamı

KAFİRLERİ DOST EDİNMEYİN

2006-12-04 12:57:00

(ÂLİ IMRÂN suresi 28. ayet): Müminler, müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa, artık onun Allah nezdinde hiçbir değeri yoktur. Ancak kâfirlerden gelebilecek bir tehlikeden sakınmanız başkadır. Allah, kendisine karşı (gelmekten) sizi sakındırıyor. Dönüş yalnız Allah’adır.  (ÂLİ IMRÂN suresi 28. ayet)   Burada emir var müminleri bırakıp kafirleri dost edinmeyin.Yani kafirleri dost edinmek yasaktır,peki kafir kim?.Puta tapanlar,islamdan sapanlar,hıristiyanlar,yahudiler,ermeniler,gibi tek tek saymamıza ne hacet,müslüman olmayan herkes,her millet küfür grubuna girer,öyle   ise onları dost ve kardeş edinmeyi islam yasaklamıştır,Durum böyleyken islam birliği dururken,AB veya ABD ye dost ve kardeş olmak küfürdür. mehmet selim polat Devamı

Hükümetin Bozuklukları İnsanların Birbirine Düşmesi

2006-12-04 12:54:00

  Pek âlâ biliyorsunuz ki, Allah kullarının yaşayışlarında bozukluğun kökü, hükümetin bozukluğundan gelir. Bunun için de kökün, yani hükümetin düzeltilmesi gereklidir. Şimdi başka bir soru ortaya çıkıyor. Hükümetin bozuk olmasının sebebleri veyâ sebebi nedir? Bu bozukluğun da kökü nerelerden geliyor? Yukarıda saydığımız kötülükleri silip ortadan kaldırmak için ne yapılacak ve bu işi kim yahut da kimler yapacaktır? Nasıl yapılacaktır?Bunun cevabı şudur. Meselenin esası ve kökü, insanın ya da insanların diğer insanların tepelerine musallat olması, Allah kullarına verilmiş bulunan hakların çiğnenmiş olması. Şimdi bu kadar uzun ve geniş soruya bu kadar kısa bir cümle ile cevap verilince her halde hayret edersiniz. Fakat bu uzun soru için her ne kadar düşünecek olursanız, her ne kadar çalışırsanız çalışın bundan başka bir cevap bulamazsınız. Biraz düşünelim. Üzerinde yaşadığımız şu yer küresi denen topraklar, acaba Allah tarafından mı yaratılmıştır, yoksa başka birisi tarafından mı? Yer küresi denen şu toprakların üzerinde yürüyüp gezen yaşayan insanları acaba Allahu Teâla mı yarattı? Yoksa bunları da başka birisi mi? İnsanların yaşayışlarında kullandıkları, istifade ettikleri bu kadar sayısız hesapsız nimetleri acaba kim ortaya çıkardı. Allahu Teâla mı? Yoksa başkası mı? Şimdi bu soruların hepsinin de cevabının da, yaratan ve yaşatan ve öldüren kimse, Allahu Teâla’dır, diyecek olursak, o zaman şu mesele de kendiliğinden ortaya çıkıp, halledilmiş olur ki, her şeyin sahibi, maliki de Hak Teâla’dır. Servet, mal mülk, Allah’ındır, Halk da yine Allah’ın kullarıdır. Böyle olunca acaba, Allah’ın ülkesinde, Allah kullarına tahakküm etmek, onlara musallat olmak, mülkü kendi hakkı bilmek, kimin haddine düşmüştür? Kim hangi hakla kalkıp da Allah kulları sırtına binecek, onların üzerine musallat olacak istediği gibi tahakküm edecektir? Bu nasıl iş olabilir ki, mülk de halk da başka birinin ola tahakküm edecek olan da başka biri. Vatandaşlar başka... Devamı

Hükümet Çok Zor Bir İş ve Gidilmesi Güç Bir Yoldur

2006-12-04 12:51:00

Hükümet, hükümdarlık, hakimiyet öyle bildiğimiz kadar kolay işlerden değildir. Öyle bir belâdır ki, herkes kolay kolay bunu bilmez. Evet çok kimseler bu nesneyi elde etmek için tamah ederler oma, bir kere de işi ellerine aldılar mıydı, ne belâlı iş olduğunu o zaman anlarlar. Bazı kimseler isterler ki, yeryüzünün hazinelerini ele geçirip Allah’ın halkının boynuna ip takıp ellerinde tutsunlar. Ferahlıkla da rahatlıkla da kendilerini tanrı kılsınlar. Bu iş pek zor bir iş değildir. Hükümeti ele geçirdikten sonra halkın ensesine musallat olmak da zor değildir. Zor olan şey, iktidarı ele geçirdikten sonra Tanrılıktan vazgeçip Allah kulu olarak kalmaktır. Hani siz Firavun’u yaptığı işlerden dolayı, kendisini Tanrı diye ortaya koyduğu için kınıyorsunuz, ayıplıyorsunuz ama fırsat elinize geçti miydi siz kendinizi de Firavunluk kılmaktan geri kalmak istemiyorsunuz. İşte bunun içindir ki, İslâm, bu yolda insanları çetin bir denemeye tabi tutmuştur. Sizin için hükümet iddiasına kalkmak ve yer yüzünde savaşa girişmeniz ancak kendi kalbinizi şahsi garazlardan, çıkarlardan, şahsi gayelerden temizlemedikçe, doğru olmayıp mümkün olamayacaktır. Siz nefsinizi öyle temizleyeceksiniz ki, savaşa giriştiğiniz zaman, yalnız Allah yolunda savaştığınızı bileceksiniz. Kendi şahsi çıkarınız için, yahut da kavim için aşiret için ve saire için savaşa kalkmayacaksınız. Mahza Allah rızası için ve Allah kulları olan milletin iyiliği için savaşa girişeceksiniz. Bu mesele sizin içinizde sağlam bir şekilde yerleşmedikçe, hükümeti ele geçirseniz de yine kendi şahsi garaz ve gayenizden kurtulamayacak ve Hak yolunu tutamayacaksınız. O zaman sizin kelimeyi şehadet getirip ben müslümanım demeniz kuru laftan ibaret kalır. Hatta siz şuna da hak kesb etmezsiniz ki, kendinize Biz Allah kuluyuz diyesiniz. Siz Allah kulu değil, kendi garazınızın kulu olursunuz. Allah kulu değil kârın kulu olursunuz. Bir taraftan Allahu Teâla’nın emir ve hükümlerine Resul’ün bildirdiklerine karşı gelecek d... Devamı

Şamanizm

2006-12-04 12:40:00

Şamanizm Nuh aleyhisselamın üçüncü oğlu Yafes, yüzlerce torunları ile Asya’nın ortalarına yerleşti. Orada çoğalarak, doğu Asya’ya ve o zaman mevcut olan kara yolları ile, Okyanus adalarına yayıldılar. Yafes öldükten nice yıllar sonra, insanlar azmaya, Nuh aleyhisselamın ve Yafes’in dinini, nasihatlerini unutarak, hayvan gibi yaşamaya başladılar. Yıldızlara, aya, güneşe, heykellere, cinne tapınmaya koyuldular. Çeşit çeşit yollara ayrıldılar. Böyle, uydurulan, meydana çıkan sapık yollardan biri, Şamaniliktir. Avrupalıların Chamanisme dediği bu bozuk yol, vakti ile doğu Asya’da kâfirlerin uydurduğu bir din olup, bugün Sibirya’daki ve Okyanus adalarındaki vahşiler arasında yayılmış haldedir. Bunlar, güneşte bulunuyor dedikleri bir tanrıya ve cinne ve meleklere tapınır. En büyüğüne şeytan derler. Şaman dedikleri papazları bir at kuyruğu takar. Güya cinni kovmak için boyunlarına bir davul asarlar. Bu davulu ara sıra çalarlar. Sihir, yani büyücülük, bunlarda keramet sayılır. Bu da, Berehmen ve Buda dinleri gibi, Peygamberlerin getirdiği hak dinlerin, asırlar boyunca, cahiller, zalimler tarafından bozulması, değiştirilmesi ile meydana gelmiştir.   mehmet selim polat Devamı

Fayda Vermeyen İlimden Allaha Sığınırım

2006-12-04 12:37:00

Peygamberimiz s.a.s.). Dua ediyor.(..Yarab Fayda vermeyen İlimden Sana sığınırım.) Ya ,zararlı ilimden Allaha nasıl sığınırdı?, varın siz düşünün. *Biri faydasız,içi boş ilim.diğeri. *Zararlı ilim,şerli ilim. Müslüman her ilmi öğrenmekle mükelleftir,islami ilmi öğrenmesi ise kişiye farzdır.Dinini araştırıp bilmeyen,bilip amel etmeyen,amel edip de ihlas ile yönelmiyen ilimden hayırmı gelir?.Bu zamanda cahilin bilmediği yoktur,o her şeyi okumadan bilir,araştırmadan bilir,çünkü kendisini dünyanın akıllı insanı sannır,Halbuki Peygamberimiz buyuruyorki:(Men kale ena alimün fehuve cahilün=Her kim ben alimim derde bilgiçlik taslarsa bilki o cahildir.) Biz ölçüyü,ipin ucunu çoktan kaybettik,Osmanlı yıkılırken,müslümanlıkta yıkıldı.Heyhat islam mekkede doğdu,osmanlıda büyüdü,Türkiyede öldü,1400 yaşındaydı. Kuranın varlığı bize lazım değil, emir ve yasakları,ve hükümranlığı bize lazımdır. malesef,KURANI kamusal alanın dışına çıkardılar. Evlere hapsettiler,sonunda götürüp mezarlıkta okuyarak toprağa gömdüler,üzerinede bir tas su içtiler. Peki kim yaptı?,bunları atalarımız yaptı,zalimler yıktı,bizde alkış tutuyoruz. Hala müslümanız diyoruz,elhamdu lillah,çok şükür,hadi zalimlerin suratına tükür.   -mehmet selim polat - Devamı

AİLE

2006-12-02 09:21:00

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ  (NİSA suresi 36. ayet): وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِ... Devamı

KARİKATÖRLER

2006-12-01 20:25:00

Karikatörler                         ... Devamı

ALLAHIN KİTAPLARI:

2006-12-01 18:38:00

Yahudi ve Hıristiyaların,dini bilgileri,kulakdan dolmadır,gerçekler değildir,aslı,tahrif olunmuştur. Kendi elleriyle yazdılar,para karşılığında sattılar,işte bu Allahın kitabıdır dediler. Biz Kurana ve öncekilerine inanırız,ancak kafirler Kurana inanmazlar.Allahım sana ve kitabına inandım,inanmıyanları Lanetledim,başka gücüm yok,Allahım kafirler üzerine bana güç ver. (BAKARA suresi 41. ayet): وَآمِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ Elinizdekini (Tevrat’ın aslını) tasdik edici olarak indirdiğime (Kur’an’a) iman edin. Sakın onu inkâr edenlerin ilki olmayın! Âyetlerimi az bir karşılık ile satmayın, yalnız benden (benim azabımdan) korkun. (BAKARA suresi 78. ayet): وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَاب... Devamı