İbadet Nedir?

2011-10-02 22:05:00

İbadet Edilen Allah;Veya, Put,Haç,Taş,İnek,Mezar,Resim,Hayvan vb.Şeyler:

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Allah (c.c) dışında bu zikri geçen şeylere ibadet edilirse, bu şeyler tağut olur.

Şöyle denilebilir: “Zikri geçen bu şeyler çok basit şeylerdir. Bunların hakkında konuşmak ise yersizdir. Zira zamanımızda bunlara ibadet eden kimse yoktur. Üstelik yaşadığımız çağ ilim ve teknoloji çağıdır. Bu sebeble bu çağda, bu gibi şeylere önem vererek onlara ibadet eden kimselerin bulunması mümkün değildir.”

Bunlara cevaben diyorum ki: “İnsanlara, halklara ve milletlerin durumlarına baktığınızda, yeryüzünün üçte ikisinin Allah (c.c) dışında bu basit dediğiniz şeylere ibadet ettiğini görürsünüz. Nüfusu bir milyardan fazla olan Çin’e bakınız! Japonya ve Asya devletlerinin çoğuna bakınız! Amerika ve Afrikada ve Avrupadaki bazı halklara bakınız! Buralarda yaşayan insanların çoğunun putperest olduğunu, put ve resimlere ibadet ettiklerini görürsünüz.

Hind kıtasına baktığınızda, oradaki insanların çoğunun ineğe, putlara ve mezarlara ibadet ettiklerini görürsünüz.

Haçlı Avrupa’ya bakın!,Kilise ve ibadethaneleri Allah (c.c)’tan başka ibadet edilen put ve resimlerle doludur. Onların kiliseleri İsa (a.s) ve onun annesi Meryem olarak tasvir ettikleri ve büyükleri olan, aziz diye tabir ettikleri din adamları ve rahiplerinin heykel ve resimleriyle dolu değil mi? Onlar ibadetlerini, Allah (cc)’tan başka bu put ve resimlere yaparlar.

Son olarak; onların icad ettikleri ve Allah (c.c)’tan başka ibadet ettikleri yeni bir putları daha vardır: “Noel Baba...” Onların inancına göre bu Noel Baba onlara hayır getirmektedir. Buna ilaveten onların her miladi senenin başında yaptıkları bir “yılbaşı ağacı” vardır. Bu ağacı yüceltirler, ona kutsal bir değer verirler ve onun için büyük törenler yaparlar. Bu sebeble her sene yeni bir put icad ederler. Onların papaz ve rahipleri de Allah (c.c)’tan başka tapındıkları bu putu tebrik ederler.

Hristiyanların, mezhepleri ne kadar değişik olursa olsun, ibadetlerine ve icad ettikleri dini törenlere baktığınızda putperestlere daha yakın olduklarını görürsünüz.

Ayrıca bir zamanlar İslam diyarı olan ülkelere baktığınızda oralarda mezarlara ibadet edildiğini de görürsünüz. Her devlette muhakkak ibadet edilen, sırf onun için yolculuk yapılan bir mezara rastlamak mümkündür. Bu devletlerin başındaki tağutlar bu mezarları korumakta ve o mezarlara ziyareti teşvik etmektedirler. 

Yine, her devletin yönetici ve reislerini simgeleyen putları da her yerde görmeniz mümkündür. Bu tağutların değişik boyut ve ölçülerde olan putları şehirlerin girişinde, yolların kavşaklarında, okullarda ve büyük müesseselerde sabit bir şekilde yerleştirilmiştir.Belli günlerde veya canları istedikçe onların karşısına dikilip Allah (c.c)’a yapılması gereken kıyam (ayakta dik durma) ibadetini saygı göstermek için Allah (c.c) dışında bu varlıklara yaparlar. Bunların her biri Allah (c.c)’tan başka ibadet edilen birer tağuttur. Zira daha önce anlatılan ibadetlerden bir kısmı onlara yapılmaktadır.”

 Yine karşısında saygı duruşuna geçilen, onun için marşlar söylenen bayrak da Allah (c.c)’tan başka ibadet edilen bir tağuttur. Öyleki ona saygı duruşunun yapılması gerektiği bir esnada ona saygı duymayıp hareket eden, başını kaşıyan veya bir başka hareket yapan kimsenin hali çok kötü olur.

0
0
0
Yorum Yaz